ဘာျဖစ္လို႔စာဖတ္ဖို႔လိုသလဲ

September 2, 2018 thetimesofthantlang.com 0

“ဘာေၾကာင့္ စာဖတ္ဖို႔လိုသလဲ” ဆရာႀကီးဦးေအာင္သင္းရဲ႕ အႀကိဳက္ဆုံးထဲက အႀကိဳက္ဆုံးစကား… လူနဲ႔တိရစာၦန္ ဘယ္သူသာလဲေမးရင္???လူကသာတယ္လိုပဲေျဖၾကတယ္… စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္… – ျမင္းေလာက္အေျပးသန္သလား? – ဆင္ေလာက္ခြန္အားႀကီးသလား? – ငါးေလာက္ေရကူးကြၽမ္းသလား? – က်ီးကန္တို႔လဒတို႔ေလာက္ မ်က္စိလ်ွင္ လား? – အယ္ေဇး႐ွင္းေခြးေလာက္ အနံ႔ခံေကာင္းလား? အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဘာနဲ႔ ညာနဲ႔ စည္းလံုးတယ္ […]